As-Bud

Izolacja fundamentów


Najczęściej wilgoć przenika do budynku z ziemi, dlatego konieczne jest dobre zabezpieczenie budynku przed wpływem wód gruntowych. Jest to możliwe poprzez izolacje fundamentów.


Rodzaje


W zależności od warunków używamy trzech rodzajów zabezpieczenia budynku, w tym izolacje:

  • przeciwwilgociowe – są one stosowane w korzystnych warunkach, gdy wody gruntowe nie mają bezpośredniego wpływu na powierzchnię budynku, a także podobnego skutku nie wywołują opady deszczu,
  • przeciwwodne – w postaci średniej lub ciężkiej stosujemy je, gdy w wyniku złej przepuszczalności gruntu lub istnienia wody naporowej ciecz pozostaje w bezpośrednim sąsiedztwie fundamentów.


Stosowane materiały


W celu wykonania odpowiedniego zabezpieczenia stosujemy także niekiedy dodatkową warstwę folii samoprzylepnej lub papy termozgrzewalnej. Używane mogą być również tym celu masy czy zaprawy hydroizolacyjne.