As-Bud

Osuszanie murów metodą iniekcji


Dobre osuszenie murów to nie tylko sposób na usunięcie i zapobiegnięcie wilgoci, ale również mniejsze straty ciepła w budynku.


Iniekcję grawitacyujną stosujemy najczęściej w domach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej.

Iniekcję niskociśnieniową stosujemy w przypadku murów przesiąkniętych wilgocią w dużym stopniu lub całkowicie.


W celu wykonania odpowiedniego zabezpieczenia stosujemy preparat do odtwarzania izolacji poziomych. Preparat w kontakcie z wilgocią i rozpuszczonymi solami działa hydrofobizująco oraz blokuje kapilary uniemożliwiając migrację wilgoci.