As-Bud

Izolacja fundamentów


Najczęściej wilgoć przenika do budynku z ziemi, dlatego konieczne jest dobre zabezpieczenie budynku przed wpływem wód gruntowych. Jest to możliwe poprzez izolacje fundamentów.


Rodzaje


W zależności od rodzaju gruntu i poziomu wód gruntowych stosuje się izolacje przeciwwilgociową albo przeciwwodną.

  • IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA fundamentów jest stosowana, gdy wody gruntowe nie mają bezpośredniego wpływu na powierzchnię budynku, a znajdujący się dookoła budynku grunt jest dobrze przepuszczalny. Mówimy wtedy o korzystnych warunkach gruntowych (piasek, żwir). Wówczas nawet podczas największych opadów woda szybko wsiąka w głąb, a nie spiętrza się pry fundamentach.
  • IZOLACJA PRZECIWWODNA fundamentów stosowana jest, gdy mamy do czynienia z gruntem o złej przepuszczalności. W przypadku, gdy wody gruntowe zalegają wysoko lub istnieje realne zagrożenie okresowego podnoszenia się ich poziomu należy wykonać izolację przeciwwodną. Izolacja przeciwwodna powinna być szczelna oraz wytrzymała mechanicznie , aby znieść ciśnienie hydrostatyczne napierającej wody.


Stosowane materiały


W celu wykonania odpowiedniego zabezpieczenia stosujemy tylko profesjonalną chemię budowlaną niemieckiej marki Schomburg. Na życzenie klienta możemy wykonać izolację fundamentów chemią wskazaną przez klienta.